Dziękujemy
za Twoją wiadomość!

Twoja wiadomość jest dla nas ważna.
Postaramy odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Dane rejestrowe firmy Nettle:

Nettle S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

KRS: 0000404062, NIP: 8992569522,
REGON: 020303914

Miejsce zarejestrowania:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 10 001 330 zł