OPŁATA PALIWOWA I DROGOWA

Indeks opłaty paliwowej jest określony każdorazowo na podstawie hurtowych cen rynkowych 1000 litrów oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen: www.pknorlen.pl.

Indeks uwzględnia również opłatę drogową via-toll.

Opłata paliwowa i drogowa jest doliczana tylko do podstawowej ceny przesyłki.

Usługi dodatkowe nie są objęte opłatą paliwową/drogową.

Opłata paliwowa i drogowa naliczana będzie do każdej faktury jako osobna pozycja, co umożliwi Państwu obserwację wpływu cen paliw na koszt transportu.

Cena hurtowa paliwa na dzień 31.05.2024 – 4 977,00 zł – wysokość opłaty 22,5%.

CENA ZAKUPU 1000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO (netto)

od: do: opłata paliwowa
4401
4500
20,0%
4501
4600
20,5%
4601
4700
21,0%
4701
4800
21,5%
4801
4900
22,0%
4901
5000
22,5%
5001
5100
23,0%
5101
5200
23,5%
5201
5300
24,0%
5301
5400
24,5%
5401
5500
25,0%
5501
5600
25,5%
5601
5700
26,0%
5701
5800
26,5%
5801
5900
27,0%
5901
6000
27,5%
6001
6100
28,0%
6101
6200
28,5%
6201
6300
29,0%
6301
6400
29,5%
6401
6500
30,0%
6501
6600
30,5%
6601
6700
31,0%
6701
6800
31,5%
6801
6900
32,0%
6901
7000
32,5%
7001
7100
33,0%
7101
7200
33,5%
7201
7300
34,0%
7301
7400
34,5%
7401
7500
35,0%
7501
7600
35,5%
7601
7700
36,0%

Dane rejestrowe firmy Nettle:

Nettle S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

KRS: 0000404062, NIP: 8992569522,
REGON: 020303914

Miejsce zarejestrowania:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 10 001 330 zł