Kieruje nami zdrowie Nowoczesne rozwiązania
transportowe i logistyczne
dla branży farmaceutycznej
Transport leków
w warunkach kontrolowanych
Codziennie dostarczamy
leki do aptek i szpitali
na terenie całej Polski
Zwiększ zasięg
działania swojej firmy
z Nettle Pharma

Jesteśmy częścią grupy

Dlaczego my?

centra
dystrybucyjne
0
dostępnych miejsc
paletowych
0
komór
przeładunkowych
0
OTIF
0 %
obsługiwanych
punktów dostaw dziennie
> 0

Wyróżnia nas bezpieczeństwo
i jakość transportu​

Serwis​

Zapewniamy ogólnopolski zasięg. Realizujemy dostawy w 24h na terenie całego kraju.

Kompleksowość

Jesteśmy hurtownią farmaceutyczną jak i operatorem logistycznym.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy bezpieczny transport leków w warunkach kontrolowanych, pełną zgodność z DPD i Ustawą Prawo Farmaceutyczne oraz stały monitoring temperatury.

Elastyczność

Nettle Pharma to logistyka dostosowana do wymagań i potrzeb klienta. Dbamy o naszych klientów oferując im stały kontakt i doradztwo.

Nasza oferta

Transport​ farmaceutyczny

transport 
leków w temp. 
15°C - 25°C

aktywny zimny
łańcuch dostaw
leków 2°C - 8°C

transport w temp.
poniżej -20°C
– suchy lód –
„frozen chain”

obsługa transportu
w ciekłym azocie

transporty drobnicowe,
całopojazdowe (dedykowane) krajowe i międzynarodowe

obsługa dostaw
produktów ADR
na wyłączeniu

dostawy produktów
do badań klinicznych

obsługa dostaw
do pacjentów prywatnych

obsługa peaków

planowanie dostaw
zgodnie z
wymaganiami klientów

dostawy „CITO”
i na ratunek życia

umowy
gwarantujące
bezpieczeństwo

Usługi dodatkowe

system
Track&Trace

monitoring
temperatury
on-line

monitoring
pojazdów

zwroty
dokumentów

awizacja
przesyłek

raportowanie

integracje IT
API, EDI

indywidualny
opiekun klienta

środki
kontrolowane

Usługi Magazynowe
Logistyka Farmaceutyczna
Dystrybucja Farmaceutyczna

Oferujemy szeroki wachlarz usług logistyki w farmacji. W ramach współpracy organizujemy i obsługujemy dystrybucję produktów, począwszy od prostych dostaw towarów z magazynu zleceniodawcy do odbiorcy ostatecznego, poprzez magazynowanie produktów klienta i dystrybucję ogólnopolską, aż po kompleksową obsługę sprzedaży, połączonej z przyjmowaniem zamówień, fakturowaniem, obsługą płatności i kontrolą obrotu dokumentami.

Korzystając z zasobów i doświadczenia spółki Nettle, jesteśmy w stanie przygotować, stworzyć i prowadzić samodzielne moduły hurtowni producenckich i magazynu wytwórcy zarówno w segmencie leków ludzkich jak i weterynaryjnych.

W naszych magazynach możemy przechowywać towary w warunkach kontrolowanych (temperatura 15°C 25°C, 2°C 8°C), a także towary wymagające odrębnych stref magazynowania.

Na podstawie Prawa farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej opracowaliśmy i wdrożyliśmy udokumentowany System Zapewnienia Jakości gwarantujący najwyższą jakość usług magazynowych.

nowoczesne
centrum
farmaceutyczne

logistyka
„just in case”
- magazyn buforowy

obsługa hurtowni
farmaceutycznych producentów
– w segmencie leków
ludzkich i weterynaryjnych

usługi konsygnacyjne:
przyjęcie, przechowanie,
kompletacja zleceń,
wydanie

prawie 6500
dostępnych miejsc
paletowych

obsługa
dystrybucji
bezpośredniej

Hurtownia farmaceutyczna producenta

Oferujemy obsługę hurtowni producenckiej od otwarcia po zarządzanie wszystkimi procesami, w tym:

otwarcie i zarządzanie
hurtownią producenta

dostosowanie powierzchni
i wyposażenia do wymagań producenta

zapewnienie
wykwalifikowanego personelu

kompleksowa obsługa
procesów logistycznych

raportowanie
(m.in. ZSMOPL)

obsługę
serializacji

O nas

NETTLE PHARMA jest częścią grupy Nettle S.A. lidera rynku farmaceutycznego, który od 2006r. dostarcza klientom nowoczesne rozwiązania w zakresie logistyki farmaceutycznej, obsługi dystrybucji bezpośredniej i usług dla producentów.

NETTLE PHARMA jest dedykowanym operatorem logistycznym, który świadczy usługi w zakresie obsługi dystrybucji i transportu leków, szczepionek, suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia, wyrobów medycznych, środków opatrunkowych dla producentów, firm z branży farmaceutycznej, medycznej, kosmetycznej oraz branż pokrewnych operujących na rynku szpitalnym, aptecznym i hurtowym, dla których zapewnienie warunków kontrolowanych i monitoring temperatury jest kluczowym wymaganiem transportowym.

W naszej codziennej działalności kierujemy się zdrowiem pacjentów, dlatego system transportowy Nettle Pharma zapewnia najwyższą jakość usług i gwarantuje pełne bezpieczeństwo na każdym etapie transportu, przechowywania i dystrybucji leków do aptek, szpitali, przychodnigabinetów lekarskich, a w szczególnych przypadkach również do osób prywatnych.

Sieć transportowa Nettle spełnia wszelkie wymagania wynikające z przepisów Prawa farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Posiadamy wdrożony System Jakości i wewnętrzne procedury, działamy w oparciu o Hurtownię Farmaceutyczną w Warszawie (zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót produktami leczniczymi – NOH.5100.15.2017.1107.MP.9), nowoczesne Centrum Farmaceutyczne położone w Sieradzu w pobliżu najważniejszych węzłów komunikacyjnych oraz system 11 komór przeładunkowych w kluczowych regionach Polski. Dzięki takiej organizacji zapewniamy dziś jeden z największych zasięgów dostaw leków w Polsce.

Posiadamy i stale rozwijamy flotę dedykowanych, zmapowanych samochodów, realizujemy dostawy leków w bezpiecznym i stabilnym aktywnym zimnym łańcuchu, a każda przesyłka jest  monitorowana w systemie Track&Trace wraz z pomiarem temperatury on-line na każdym etapie dostawy.

Zgodnie z obowiązującym przepisami, firma Nettle zapewnia wykwalifikowany i doświadczony personel oraz stały nadzór farmaceutyczny nad świadczonymi usługami.

Współpracujemy z ponad 100 producentami i dystrybutorami produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków opatrunkowych, suplementów diety oraz kosmetyków medycznych, którym zapewniamy ciągłość dostaw na obszarze całego kraju w trybie standardowym do 24 godzin i do 8 godzin trybie „cito”.

Wyślij zapytanie
ofertowe

Skontaktuj się
z nami!

Infolinia

+48 507 495 075

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

Podążaj za nami

Dane rejestrowe firmy Nettle:

Nettle S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

KRS: 0000404062, NIP: 8992569522,
REGON: 020303914

Miejsce zarejestrowania:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 10 001 330 zł